E-poe kaubadkoju.ee isikuandmete vastutav töötleja on APEK Digital OÜ (registrikood 14082177) asukohaga Tähistaeva 10, 13516 Tallinn, tel 5553 1606 ja e-kiri info@kaubadkoju.ee.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida kaubadkoju.ee kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
Kaubadkoju.ee kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Kaubadkoju.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. Kaubadkoju.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki kaubadkoju.ee e-poe külastamise ja konto halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kaubadkoju.ee rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kaubadkoju.ee klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

Milliseid andmeid kogutakse?

 • informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;
 • muu informatsioon, mida te meile edastate.

Kaubadkoju.ee e-poe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

 • informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, e-poes navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics ja Facebook Pixel, et koguda ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;
 • Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume äriühingu nime, registrinumbrit, käibemaksukohuslaseks registreerimise numbrit, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Andmeid kogutakse e-poe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal e-poodi parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele. 

Isikuandmete kasutamine

Kaubadkoju.ee võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • ostu-müügi lepingu täitmiseks
 • e-poe haldamiseks;
 • e-poe kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;
 • teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;
 • teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • saatmaks teile regulaarselt e-kirju meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-posti aadressi;
 • samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Kaubadkoju.ee e-poe isikustamata tehnilisi kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Kaubadkoju.ee on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Kaubadkoju.ee poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
Kaubadkoju.ee ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
Kaubadkoju.ee kliendi tellimusel osutab Kaubadkoju.ee tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.
Kaubadkoju.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

Kaubadkoju.ee kliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada või lõpetada enda isikuandmete töötlemine saates päring e-posti aadressile info@kaubadkoju.ee.
Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja lõpus asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Kaubadkoju.ee teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega kaubadkoju.ee, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kaubadkoju.ee e-poodi kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kaubadkoju.ee.

Aitäh, et liitusid uudiskirjaga!
See e-posti aadress on juba registreeritud